درباره پنجره مگ

مدیریت تیر ۳۰, ۱۳۹۹

   مجله پنجره در سال ۱۳۹۹ با هدف آموزش و ارتقاء سطح دانش فنی دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان اعم از طراحان، ناظرین، مجریان، پیمانکاران، تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی ،نیرو های ماهر، صادر کنندگان و واردکنندگان فعال در ابن حوزه و همچنین آشنایی بهره برداران و مالکان به منظور آشنایی با آخرین تکنولوژی های مرتبط با این صنعت راه اندازی گردیده است.

   صنعت ساختمان از بزرگترین صنایع موجود در کشور بوده و پیشران فعال صنعت محسوب می شود.حدود ۱۰% نیروی شاغل در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت فعالیت می کنند و از نظر ریالی و اقتصادی نیز حدود ۲۰% گردش سرمایه ناخالص در کشور را به خود اختصاص می دهد.

   گستردگی حوزه های این صنعت از جمله اقتصاد مسکن ،حقوق سازندگان و بهره برداران، تکنولوژی های نوین ، رشد و توسعه شهر ها، رفتار سازه ها، ارزیابی های فنی ساختمان ها، تجهیزات و مصالح ساختمانی و نیروهای فعال در این حوزه ایجاب می کند تا بخش های آموزشی،پژوهشی،تحقیق و توسعه، اطلاع رسانی و آگاه سازی در این حوزه قدرتمندتر ، منسجم تر و همگام با نیاز  این صنعت به بهترین شکل ممکن اتفاق بیافتد.بخش مجله(پنجره مگ) سامانه جامع صنعت ساختمان(پنجره) با این هدف راه اندازی و خدمات ارائه می دهد.