فرصت های شغلی

مدیریت شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

   بخش تحریریه مجله (پنجره مگ) و سامانه جامع صنعت ساختمان (پنجره) جهت ترویج، آشنایی و آگاه سازی جامعه و دست اندرکاران با موضوعات مرتبط با این صنعت آماده همکاری با تمامی متخصصان در این حوزه می باشد. علاقمندان و افردای که می توانند در حوزه های جامع  صنعت ساختمان کارهای گرافیکی، تولید محتوای سمعی و بصری با مجموع پنجره همکاری کنند می توانند با ارسال رزومه خود جزئی از خانواده عظیم ما باشند.

   افرادی متخصص نیز می توانند مطالب علمی، فنی و مهندسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، مصالح و تجهیزات و تحلیلی مرتبط با این صنعت را جهت نشر با حفظ نام ارسال کننده و قوانین کپی رایت به پنجره ارسال نمایند. همچنین در صورت نیاز به تامین تجهیزات لازم برای تولید محتوی نیز آماده همکاری هستیم.
ایمیل برای ارسال نمونه کار و ایمیل:
ایمیل برای دریافت اطلاعات بیشتر