• تامین میلگرد های مصرفی در تیرچه فقط از تولیدکنندگان دارای پروانه استاندارد.
  • جرم زدایی و زنگ زدایی کلیه آرماتورها قبل از عملیات خرپاسازی.
  • کاربرد آرماتورهای تقویتی و متناسب با نیاز طراحی در پاشنه بتنی مازاد بر میلگردهای تحتانی خرپا
  • کفشک بتنی مقاوم، یکپارچه و سازگار با بتن سازه‌ای با رده ۲۵C
  • سازگاری بتن و آرماتور بخاطر داشتن ضریب انبساط حرارتی یکسان
  • عملکرد مطلوب تیرچه ماشینی در برابر بارهای دینامیکی و همچنین تحمل نیروی کششی در حد سطح مقطع کامل میلگرد بدلیل نداشتن آسیب در حین عملیات جوشکاری.
  • تولید رباتیک خرپا به روش شکل دادن سراسری کلیه میلگردهای طولی و عرضی و استفاده از جوش مقاومتی نقطه‌ای.
  • توان تولید انبوه با کیفیت مطلوب و بدون خطاهای روش‌ جوشکاری دستی.
  • توان تولید در تمام فصول بدلیل در اختیار داشتن سالن‌های تولید و عمل‌آوری مناسب.