آموزش های دوره های ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

منابع نظام مهندسی رشته معماری

رشته معماری(طراحی) مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) – ۱۳۹۵ مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶ مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط

ادامه مطلب »
آموزش های دوره های ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

منابع نظام مهندسی رشته ترافیک

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی

ادامه مطلب »