آموزش های سامانه پنجره

تفاوت بین تفکیک و افراز

تفاوت بین تفکیک و افراز چیست؟ – در تفکیک مشاع بودن ضرورت ندارد و اگر ملکی یک مالک داشته باشد قابل تفکیک است اما در

ادامه مطلب »
آموزش های سامانه پنجره

قراداد مشارکت در ساخت

معایب و مخاطرات قراداد مشارکت در ساخت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت بر خلاف تصور عموم امری تخصصی می باشد که نحوه تنظیم آن از اهمیت

ادامه مطلب »